1) Kto sformułował Prawo stałości składu związku chemicznego? a) Proust b) Pauling c) Avogadro d) Newton 2) Co oznacza liczba 5 K2O? a) indeks stechiometryczny b) wartościowość c) współczynnik stechiometryczny d) liczbę cząsteczek związku chemicznego 3) Ile wynosi wartościowość węgla w cząsteczce CO2 a) II b) IV c) VI d) III 4) Liczba wiązań chemicznych to: a) elektroujemność b) wartościowość c) substrat 5) Ile wynosi wartościowość tlenu w związkach chemicznych: a) I b) V c) II d) III 6) Ile atomów chloru zawiera cząsteczka 3Cl2O5 a) 4 b) 2 c) 6 d) 3 7) Po prawej stronie równania reakcji chemicznej są: a) produkty b) wiązania c) substraty 8) W jakiej postaci występuje tlen podczas zapisywania reakcji chemicznych? a) O b) O2 c) 2O d) O3 9) Wiązanie polegające na łączeniu się atomów za pomocą wspólnych par elektronowych a) jonowe b) kowalencyjne spolaryzowane c) kowalencyjne d) atomowe 10) Jakie wiązanie występuje w cząsteczce N2? a) kowalencyjne b) jonowe c) kowalencyjne spolaryzowane 11) Jakie wiązanie występuje w cząsteczce HCl? a) jonowe b) kowalencyjne c) kowalencyjne spolaryzowane 12) Jakie wiązanie występuje w cząsteczce MgO? a) kowalencyjne b) jonowe c) kowalencyjne spolaryzowane 13) Jaki to rodzaj wzoru chemicznego O=C=O? a) sumaryczny b) strukturalny c) elektronowy d) kropkowy 14) Ile wartościowy jest chlor w chlorkach? a) III b) I c) II d) V 15) Co oznacza zapis 5K2O? a) 5 atomów tlenku potasu b) 5 cząsteczek tlenku potasu c) 1 cząsteczka siarczku potasu d) 5 cząsteczek siarczku potasu 16) Co to za związek chemiczny PbS2 a) tlenek ołowiu(II) b) siarczek ołowiu (IV) c) siarczek ołowiu (II) d) chlorek ołowiu (II) 17) H2O to: a) tlenek wodoru b) chlorek wodoru c) woda d) tlenek potasu 18) IIe wynosi wartościowość miedzi w cząsteczce Cu2O? a) III b) I c) II d) IV 19) Wzór sumaryczny tlenku azotu(III) a) N2O b) NO c) N2O3 d) NO2 20) Wzór sumaryczny chlorku wapnia a) CaO b) CaCl c) CaCl2 d) CaS

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?