1) Ośrodek w którym rozchodzi się światło a) Optyczny b) Świetlny c) Odbicia d) Rozproszenia 2) Fale elektromagnetyczne bo długości 380-780nm a) Ultrafiolet b) Światło c) Promień d) Podczerwień 3) Nauka o świetle i jego oddziaływaniu z materią a) Dynamika b) Kinematyka c) Mechanika d) Optyka 4) Zaćmienie.............-występuje, gdy księżyc znajduje się pomiędzy Słońcem a Ziemią a) Księżyca b) Słońca 5) Zaćmienie.............- powstaje, gdy Ziemia znajduje się pomiędzy Księżycem a Słońcem a) Słońca b) Księżyca 6) Powstaje,gdy światło pada na nieprzezroczystą przeszkodę a) Cień b) Promień c) Półcień d) Światło 7) Liczba minimalnych źródeł światła,aby powstał półcień a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 8) Kąt odbicia jest równy kątowi ........ a) Padania b) Normalnej c) Zwierciadła 9) Rozpraszanie polega na odbiciu światła w różnych ........... a) Promieniach b) Kierunkach c) Wiązkach 10) Prędkość światła wynosi w przybliżeniu................km/s a) 200000 b) 100000 c) 30000 d) 300000

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?