Kto? Co? (jest) - Mianownik (M.), Kogo? Czego? (nie ma) - Dopełniacz (D.), Komu? Czemu? (przygląda się) - Celownik (C.), Kogo? Co? (widzi) - Biernik (B.), Z kim? Z czym? (idzie) - Narzędnik (N.), O kim? O czym? (myśli) - Miejscownik (Ms.), O! - Wołacz (W.),

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?