o czym mówiliśmy tydzień temu na godz-wychowawczej?, czy tęsknisz za szkołą?, Kto w naszej klasie posiada psa?, Jak ma na imię Pani z sekretariatu., Ile osób w klasie nosi okulary?, Ile jest dziewczynek w klasie?, Kto jest najmłodszy w klasie?, Kto jest najstarszy w klasie?, Gdzie byliśmy na wycieczce klasowej?, Jak ma na imię Pani wicedyrektorka?, Jak nazywa się Pani od Polskiego?, Jak nazywa się Pani od matematyki?, Kto ma w dzienniku numer 13?, Kto w naszej klasie posiada kota?, Jak nazywa się Pani Dyrektor?, Kto jest gospodarzem w klasie 4?, Kto jest zastępcą gospodarza?, Kto potrafi najbardziej rozweselić klasę?, Kto najbardziej gadał na lekcjach?, kto siedzi zawsze na ostatnich ławkach?, jedno jajko gotuje się 5 minut to ile czasu gotuje się 3 jajka?, kto z naszej klasy jest najlepszy z matematyki?, kto z naszej klasy jest najlepszy z historii?, Ile Pań pracuje na świetlicy?, ilu w naszej szkole jest nauczycieli wychowania fizycznego?, kto będzie miał w tym roku najlepszą średnią?, ilu jest brunetów i brunetek w naszej klasie?, który nauczyciel pojechał z nami jako opiekun na wycieczkę?, Kto z klasy czyta najwięcej książek?, Gdzie powinniśmy pojechać na wycieczkę jak wrócimy do szkoły?.

Tabela rankingowa

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?