o czym mówiliśmy tydzień temu na godz-wychowawczej?, czy tęsknisz za szkołą?, Kto w naszej klasie posiada psa?, Jak ma na imię Pani z sekretariatu., Ile osób w klasie nosi okulary?, Ile jest dziewczynek w klasie?, Kto jest najmłodszy w klasie?, Kto jest najstarszy w klasie?, Gdzie byliśmy na wycieczce klasowej?, Jak ma na imię Pani wicedyrektorka?, Jak nazywa się Pani od Polskiego?, Jak nazywa się Pani od matematyki?, Kto ma w dzienniku numer 13?, Kto w naszej klasie posiada kota?, Jak nazywa się Pani Dyrektor?, Kto jest gospodarzem w klasie 4?, Kto jest zastępcą gospodarza?, Kto potrafi najbardziej rozweselić klasę?, Kto najbardziej gadał na lekcjach?, kto siedzi zawsze na ostatnich ławkach?, jedno jajko gotuje się 5 minut to ile czasu gotuje się 3 jajka?, kto z naszej klasy jest najlepszy z matematyki?, kto z naszej klasy jest najlepszy z historii?, Ile Pań pracuje na świetlicy?, ilu w naszej szkole jest nauczycieli wychowania fizycznego?, kto będzie miał w tym roku najlepszą średnią?, ilu jest brunetów i brunetek w naszej klasie?, który nauczyciel pojechał z nami jako opiekun na wycieczkę?, Kto z klasy czyta najwięcej książek?, Gdzie powinniśmy pojechać na wycieczkę jak wrócimy do szkoły?.

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?