Comunidade

5 9 ejaan

Exemplos da nossa comunidade

10000+ resultados para '5 9 ejaan'

Susun perkataan menjadi ayat yang betul (Asas KV 1)
Susun perkataan menjadi ayat yang betul (Asas KV 1) Desembaralhar
Perkataan KV+KV
Perkataan KV+KV Encontre a combinação
Ayat mudah dengan diftong.
Ayat mudah dengan diftong. Desembaralhar
Perkataan dengan Digraf
Perkataan dengan Digraf Perseguição do labirinto
Perkataan Vokal Berganding
Perkataan Vokal Berganding Perseguição do labirinto
Cari Kata (Perkataan dengan Digraf)
Cari Kata (Perkataan dengan Digraf) Caça-palavras
Perkataan Digraf ("NG", "NY", "SY", dan "KH")
Perkataan Digraf ("NG", "NY", "SY", dan "KH") Verdadeiro ou falso
Perkataan KV+KV
Perkataan KV+KV Verdadeiro ou falso
Betul atau Salah (Asas Huruf Vokal)
Betul atau Salah (Asas Huruf Vokal) Verdadeiro ou falso
Digraf "ng" dan "ny"
Digraf "ng" dan "ny" Questionário
Susun huruf sehingga menjadi perkataan betul (asas KVK)
Susun huruf sehingga menjadi perkataan betul (asas KVK) Anagrama
Frasa Konsonan Berganding
Frasa Konsonan Berganding Jogo da forca
Perkataan KVKVKK
Perkataan KVKVKK Verdadeiro ou falso
Perkataan KV+KV (Vokal "a", "i" dan "u")
Perkataan KV+KV (Vokal "a", "i" dan "u") Perseguição do labirinto
Kata Impian (Frasa Asas KVK)
Kata Impian (Frasa Asas KVK) Jogo da forca
Perkataan Digraf ("ng", "ny", "sy" dan "kh").
Perkataan Digraf ("ng", "ny", "sy" dan "kh"). Anagrama
Cari Kata (Konsonan Berganding)
Cari Kata (Konsonan Berganding) Caça-palavras
Padankan perkataan dengan gambar yang betul.
Padankan perkataan dengan gambar yang betul. Combinação
Perkataan KV+KVK+KVKK
Perkataan KV+KVK+KVKK Perseguição do labirinto
Susun Huruf (Perkataan KV+KV/KV+KV+KV Vokal "a", "i" dan "u")
Susun Huruf (Perkataan KV+KV/KV+KV+KV Vokal "a", "i" dan "u") Anagrama
Perkataan Asas KVKK 1
Perkataan Asas KVKK 1 Anagrama
Cari Kata (KV+KV)
Cari Kata (KV+KV) Caça-palavras
Melengkapkan Ayat (Asas KV)
Melengkapkan Ayat (Asas KV) Palavra ausente
Frasa Asas KV
Frasa Asas KV Anagrama
Melengkapkan ayat (asas KKV)
Melengkapkan ayat (asas KKV) Palavra ausente
Menyusun Huruf (Perkataan KV+KV)
Menyusun Huruf (Perkataan KV+KV) Anagrama
Mencari Pasangan (Perkataan Konsonan Berganding)
Mencari Pasangan (Perkataan Konsonan Berganding) Encontre a combinação
Tandakan betul atau salah (Perkataan Asas KKV)
Tandakan betul atau salah (Perkataan Asas KKV) Verdadeiro ou falso
Susun Huruf (Perkataan Dengan Digraf "ng", "ny", "sy" dan "kh")
Susun Huruf (Perkataan Dengan Digraf "ng", "ny", "sy" dan "kh") Anagrama
Teka Gambar Misteri (Asas KV2)
Teka Gambar Misteri (Asas KV2) Questionário de imagens
Padankan Perkataan Dengan Gambar (Asas KV)
Padankan Perkataan Dengan Gambar (Asas KV) Combinação
Perkataan Asas KVK 2
Perkataan Asas KVK 2 Anagrama
Frasa Asas KVKK
Frasa Asas KVKK Jogo da forca
Perkataan Asas KVK 1
Perkataan Asas KVK 1 Pares correspondentes
Perkataan Dengan Suku Kata KVK
Perkataan Dengan Suku Kata KVK Anagrama
Perkataan KV+KV+KV
Perkataan KV+KV+KV Perseguição do labirinto
Kata Impian (Ayat Mudah Asas KVK)
Kata Impian (Ayat Mudah Asas KVK) Jogo da forca
Padankan perkataan dengan gambar yang betul.
Padankan perkataan dengan gambar yang betul. Combinação
Mencari Pasangan (Perkataan KVK Dengan Penutup "N" dan "K")
Mencari Pasangan (Perkataan KVK Dengan Penutup "N" dan "K") Encontre a combinação
Cari Kata (Perkataan Asas KVKK)
Cari Kata (Perkataan Asas KVKK) Caça-palavras
Susun Huruf (Perkataan Suku Kata KVK dengan Penutup "n")
Susun Huruf (Perkataan Suku Kata KVK dengan Penutup "n") Anagrama
Betul atau Salah (Asas KV 1)
Betul atau Salah (Asas KV 1) Verdadeiro ou falso
Cari Kata (Perkataan KV+KV+KV)
Cari Kata (Perkataan KV+KV+KV) Caça-palavras
Kata Impian Bergambar (Ayat Mudah Asas KVK)
Kata Impian Bergambar (Ayat Mudah Asas KVK) Jogo da forca
Perkataan Asas KV
Perkataan Asas KV Questionário
Teka Gambar Misteri (Asas KVK)
Teka Gambar Misteri (Asas KVK) Questionário de imagens
Mencari kata (Perkataan KV+KV dan Perkataan KV+KV+KV)
Mencari kata (Perkataan KV+KV dan Perkataan KV+KV+KV) Caça-palavras
Teka Gambar Misteri (Asas KV1)
Teka Gambar Misteri (Asas KV1) Questionário de imagens
Cari Kata (Perkataan KV+KV Asas Vokal "a", "i" dan "u").
Cari Kata (Perkataan KV+KV Asas Vokal "a", "i" dan "u"). Caça-palavras
Cari Kata (Perkataan KVK Penutup "an")
Cari Kata (Perkataan KVK Penutup "an") Caça-palavras
Perkataan KVK (Penutup "n")
Perkataan KVK (Penutup "n") Perseguição do labirinto
Memilih Pasangan (Perkataan Asas KV Dengan Vokal A, I, U, O, E Pepet)
Memilih Pasangan (Perkataan Asas KV Dengan Vokal A, I, U, O, E Pepet) Encontre a combinação
Frasa Asas KVK (Penutup "n" dan Penutup "k")
Frasa Asas KVK (Penutup "n" dan Penutup "k") Jogo da forca
Menyusun Perkataan Dalam Ayat
Menyusun Perkataan Dalam Ayat Desembaralhar
Susun huruf untuk membentuk perkataan yang betul (Tema Makanan 1).
Susun huruf untuk membentuk perkataan yang betul (Tema Makanan 1). Anagrama
Pukul Tikus Tanah (Perkataan V+KV)
Pukul Tikus Tanah (Perkataan V+KV) Whack-a-mole
Perkataan Asas KV (dengan Vokal "a", "i" dan "u")
Perkataan Asas KV (dengan Vokal "a", "i" dan "u") Questionário
Menyusun Huruf Dalam Frasa (Asas KV)
Menyusun Huruf Dalam Frasa (Asas KV) Anagrama
Menyusun huruf dalam frasa
Menyusun huruf dalam frasa Anagrama
Cari Kata (Perkataan KVK+KV+KVK)
Cari Kata (Perkataan KVK+KV+KVK) Caça-palavras
Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?