Comunidade

Bahasa Melayu Pemulihan

Exemplos da nossa comunidade

10000+ resultados para "bahasa melayu pemulihan"

01. Huruf Vokal
01. Huruf Vokal Questionário
18. Perkataan Konsonan Bergabung
18. Perkataan Konsonan Bergabung Reorganize
21. Kata Majmuk
21. Kata Majmuk Jogo da forca
03. Perkataan KV+KV
03. Perkataan KV+KV Anagrama
Betul atau Salah (Asas Huruf Vokal)
Betul atau Salah (Asas Huruf Vokal) Verdadeiro ou falso
Padankan Huruf Besar Dan Huruf Kecil (Huruf Vokal)
Padankan Huruf Besar Dan Huruf Kecil (Huruf Vokal) Combine os pares
Memukul Tikus Tanah (Huruf Besar/Huruf Kecil)
Memukul Tikus Tanah (Huruf Besar/Huruf Kecil) Acerte as toupeiras
Padankan suku kata dengan gambar yang betul.
Padankan suku kata dengan gambar yang betul. Associação
Pilih ejaan yang betul (Perkataan dengan suku kata KVK)
Pilih ejaan yang betul (Perkataan dengan suku kata KVK) Questionário
02. Perkataan V+KV
02. Perkataan V+KV Reorganize
01. Huruf Vokal
01. Huruf Vokal Reorganize
03. Perkataan KV+KV
03. Perkataan KV+KV Jogo da forca
01. Huruf Vokal
01. Huruf Vokal Anagrama
07. Perkataan KV+KVK
07. Perkataan KV+KVK Reorganize
01. Huruf Vokal
01. Huruf Vokal Encontre a combinação
12. Perkataan KV+KVKK
12. Perkataan KV+KVKK Questionário
18. Perkataan Konsonan Bergabung
18. Perkataan Konsonan Bergabung Associação
01. Huruf Vokal
01. Huruf Vokal Associação
07. Perkataan KV+KVK
07. Perkataan KV+KVK Anagrama
20. Perkataan Berimbuhan Akhiran
20. Perkataan Berimbuhan Akhiran Reorganize
02. Perkataan V+KV
02. Perkataan V+KV Anagrama
12. Perkataan KV+KVKK
12. Perkataan KV+KVKK Reorganize
11. Perkataan V+KVKK
11. Perkataan V+KVKK Questionário
09. Perkataan KVK+KVK
09. Perkataan KVK+KVK Anagrama
03. Perkataan KV+KV
03. Perkataan KV+KV Perseguição em labirinto
06. Perkataan V+KVK
06. Perkataan V+KVK Associação
01. Huruf Vokal
01. Huruf Vokal Game show de TV
21. Kata Majmuk
21. Kata Majmuk Caça-palavras
08. Perkataan KVK+KV
08. Perkataan KVK+KV Game show de TV
11. Perkataan V+KVKK
11. Perkataan V+KVKK Game show de TV
15. Perkataan Diftong
15. Perkataan Diftong Encontre a combinação
01. Huruf Vokal
01. Huruf Vokal Cartas aleatórias
06. Perkataan V+KVK
06. Perkataan V+KVK Roleta aleatória
Kata Sendi Nama
Kata Sendi Nama Questionário
07. Perkataan KV+KVK
07. Perkataan KV+KVK Roleta aleatória
03. Perkataan KV+KV
03. Perkataan KV+KV Reorganize
07. Perkataan KV+KVK
07. Perkataan KV+KVK Jogo da forca
07. Perkataan KV+KVK
07. Perkataan KV+KVK Game show de TV
03. Perkataan KV+KV
03. Perkataan KV+KV Questionário
21. Kata Majmuk
21. Kata Majmuk Reorganize
Perkataan KV+KV (Vokal "a")
Perkataan KV+KV (Vokal "a") Encontre a combinação
Pilih ejaan yang betul (KVK+KVKK)
Pilih ejaan yang betul (KVK+KVKK) Questionário
Pilih huruf besar yang betul (Disleksia).
Pilih huruf besar yang betul (Disleksia). Questionário
Pilih huruf kecil yang betul (Disleksia).
Pilih huruf kecil yang betul (Disleksia). Questionário
Perkataan KV+KV
Perkataan KV+KV Encontre a combinação
Susun perkataan menjadi ayat yang betul (Asas KV 1)
Susun perkataan menjadi ayat yang betul (Asas KV 1) Desembaralhe
Susun Huruf (Perkataan KV+KV/KV+KV+KV Vokal "a", "i" dan "u")
Susun Huruf (Perkataan KV+KV/KV+KV+KV Vokal "a", "i" dan "u") Anagrama
Perkataan Asas KVKK 1
Perkataan Asas KVKK 1 Anagrama
Perkataan Asas KV
Perkataan Asas KV Combine os pares
Susun huruf sehingga menjadi perkataan betul (asas KVK)
Susun huruf sehingga menjadi perkataan betul (asas KVK) Anagrama
Sentuh suku kata KV yang betul
Sentuh suku kata KV yang betul Encontre a combinação
Ejaan: Susun huruf berdasarkan gambar
Ejaan: Susun huruf berdasarkan gambar Anagrama
Kata Adjektif - Perasaan
Kata Adjektif - Perasaan Questionário
18/11 Karangan - Susun Ayat (2)
18/11 Karangan - Susun Ayat (2) Desembaralhe
bacalah anakku 7 ms 16
bacalah anakku 7 ms 16 Questionário
page 16
page 16 Questionário
Gabungan al el il ol ul
Gabungan al el il ol ul Questionário
17/11 Tatabahasa - Kata Kerja Terbitan
17/11 Tatabahasa - Kata Kerja Terbitan Imagem com legenda
PENGURUSAN KEWANGAN: CARA MEMUPUK PENGURUSAN KEWANGAN YANG BERKESAN
PENGURUSAN KEWANGAN: CARA MEMUPUK PENGURUSAN KEWANGAN YANG BERKESAN Classificação em grupos
Imbuhan
Imbuhan Questionário
Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?