____ digunakan untuk mengukur dan menandakan pola. Gunting fabrik digunakan untuk menggunting ____. Peretas jahitan digunakan untuk meretas dan menanggalkan ____ serta memotong lubang butang. Mesin jahit mini berfungsi menggunakan ____. ____ digunakan untuk memotong kertas bagi membentuk pola. ____ tukang jahit digunakan untuk membuat tanda pada pola. ____ memindahkan tanda pola ke fabrik. ____ tukang jahit berfungsi memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih. Jarum ____ digunakan untuk menyemat pola pada fabrik. Mesin jahit tangan juga boleh menjahit fabrik secara ____.

Tabela de classificação

Tema

Opções

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?