1) Antara yang berikut, yang manakah BUKAN bahgian utama dalam sistem peredaran darah? a) Jantung b) Hati c) Paru-paru d) Salur Darah 2) Apakah fungsi jantung? a) Mengepam darah keseluruh badan b) Mencerna sisa makanan c) Mengangkut darah ke seluruh badan d) Menukar darah berkarbon dioksida kepada darah beroksigen 3) Apakah fungsi paru-paru dalam sistem peredaran darah? a) Membolehkan manusia bernafas b) Mengangkut darah ke seluruh badan c) Mengepam darah ke jantung d) Tempat pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen 4) Darah yang mengandungi lebih ____ dipam ke seluruh tubuh oleh bahagian kiri jantung. a) Oksigen b) Karbon Dioksida c) Nitrogen d) Hidrogen 5) Apakah kandungan utama darah yang dipam oleh jantung ke seluruh badan? a) Karbon dioksida b) Oksigen c) Sisa toksik d) Nitrogen 6) Bahagian kanan jantung mengepam darah yang mengandungi lebih ____ ke peparu. a) Oksigen b) Karbon dioksida c) Nitrogen d) Hidrogen 7) Apakah fungsi salur darah? a) Mengepam darah ke paru-paru b) Mengepam darah ke seluruh badan c) Mengangkut darah ke seluruh badan d) Tempat pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen 8) Adakah karbon dioksida diangkut oleh darah ke seluruh tubuh? a) Ya b) Tidak 9) Berapakah bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah? a) 1 b) 3 c) 4 10) Dimanakah bahan kumuh seperti karbon dioksida disingkirkan? a) peparu b) hati c) ginjal

Fungsi Bahagian Utama Dalam Sistem Peredaran Darah - Sains Tahun 5

Tabela de classificação

Tema

Opções

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?