un carré blanc, un triangle blanc, un rectangle blanc, un rond blanc, un rond vert, un triangle orange, un rectangle noir, un carré bleu,

Ranking

Estilo visual

Opções

Alterar modelo

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?