Simpanan - Wang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu., Pelaburan - Wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang memberikan keuntungan., Faedah mudah - Sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu., Faedah kompaun - Faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun., Kredit - Kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi kewangan., Hutang - Pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang.,

Tabela de classificação

Tema

Opções

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?