1) Ο μυκηναϊκός πολιτισμός αναπτύχθηκε κατά: a) την εποχή του Σιδήρου b) την εποχή του Λίθου c) την εποχή του Χαλκού 2) Γνωστά ανάκτορα της μυκηναϊκής εποχής ήταν στις περιοχές: a) Κνωσός, Φαιστός, Μάλλια, Ζάκρος b) Μυκήνες, Τίρυνθα, Πύλο και Θήβα 3) Ο αρχαιολόγος που ανέσκαψε τις Μυκήνες a) Άρθουρ Έβανς b) Ερρίκος Σλήμαν 4) Τα ανάκτορα ήταν χτισμένα συνήθως στην κορυφή οχυρωμένων ακροπόλεων a) Σωστό b) Λάθος 5) Η οικονομική ζωή των Μυκηναίων βασιζόταν κυρίως: a) στο κυνήγι b) στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη ναυτιλία και το εμπόριο. 6) Στα μυκηναϊκά ανάκτορα αναπτύχθηκαν  a) οι τέχνες και τα γράμματα b) διάφοροι βιοτεχνικοί κλάδοι όπως η ελεφαντουργία c) οι πολεμικές τέχνες 7) Οι Μυκηναίοι έγιναν θαλασσοκράτες και αποίκισαν την: a) Ιταλία b) Κύπρο c) Σικελία d) Μ. Ασία 8) Οι Μυκηναίοι χτίζουν τα ανάκτορά τους σε ακροπόλεις τις οποίες οχυρώνουν με γιγαντιαία τείχη. a) Σωστό b) Λάθος 9) Τα τείχη αυτά είναι γνωστά ως a) μυκηναϊκά b) θεόρατα c) κυκλώπεια 10) Αποτελούνταν και από το κύριο δωμάτιο που είχε στο κέντρο a) κολόνες b) μια τρύπα c) μεγάλη κυκλική εστία 11) Η πόλη των Μυκηνών ήταν a) γύρω από το Μέγαρο b) μέσα από τα τείχη c) γύρω από την ακρόπολη 12) Στο μέγαρο ζούσε a) ο βασιλιάς με την οικογένειά του b) οι κύκλωπες c) φρουροί και αξιωματούχοι 13) Στο κέντρο του Μεγάρου ήταν a) μια στρογγυλή εστία b) ένα στρογγυλό τραπέζι c) ένας στρογγυλός θρόνος 14) Οι τοιχογραφίες ήταν στολισμένες με a) δελφίνια b) λουλούδια c) πολεμικές σκηνές και σκηνές κυνηγιού 15) Στο ανάκτορο υπήρχαν υπόγειες δεξαμενές a) με λάδι b) με νερό c) με κρασί 16) Τα τείχη οι άνθρωποι πίστευαν ότι τα έφτιαξαν a) ήρωες b) κύκλωπες c) εργάτες 17) Δίπλα από το Μέγαρο υπήρχαν a) πολλά δωμάτια και λουτρό για την βασιλική οικογένεια b) μια μεγάλη αυλή c) ένα θησαυροφυλάκιο 18) Μέσα στην ακρόπολη υπήρχε a) ιερό των Θεών b) μια μεγάλη αγορά c) ένας μεγάλος κήπος 19) Στο συμπόσιο διασκέδαζε ο βασιλιάς με a) τους φίλους του b) με την οικογένειά του c) με τα λιοντάρια του 20) Η πύλη των λεόντων είναι φτιαγμένη από a) χαλκό b) πέτρα c) οψιανό

Το ανάκτορο των Μυκηνών

Ranking

Tema

Opções

Alterar modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?