1) Kje je SREČA? a) ŽALOSTEN b) UTRUJEN c) SREČEN d) JEZEN e) UMIRJEN f) PRESENEČEN 2) Moram biti prijatelj s sošolci. a) NE b) NIKOLI c) SPLOH NE d) DA e) NE ŽELIM f) SAMO JUTRI 3) Kako se počutim? a) JEZEN b) VESEL c) UTRUJEN d) ŽALOSTEN e) UMIRJEN f) PRESENEČEN

Ranking

Estilo visual

Opções

Alterar modelo

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?