become famous - stać się znanym, fall in love - zakochać się, get a job - dostać pracę, get divorced - rozwieść się, get married - ożenić się/wyjść za mąż, get rich - stać się bogatym, go to university - iść na uniwersytet, have an operation - mieć operację, have an argument - kłócić się, have children - mieć dzieci, make up - pogodzić się, move house - przeprowadzić się,

Brainy 6. Unit 3. Stages of life and life events

Tema

Opções

Tabela de classificação

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?