1) Nyatakan tanda senggantan minit bagi nombor 1. a) 15 minit b) 20 minit c) 5 minit d) 10 minit 2) Nyatakan tanda senggantan minit bagi nombor 12. a) 40 minit b) 45 minit c) 55 minit d) 60 minit 3) Nyatakan tanda senggantan minit bagi nombor 3. a) 5 minit b) 10 minit c) 15 minit d) 20 minit 4) Nyatakan tanda senggantan minit bagi nombor 6. a) 20 minit b) 30 minit c) 40 minit d) 50 minit 5) Nyatakan tanda senggantan minit bagi nombor 9. a) 5 minit b) 15 minit c) 35 minit d) 45 minit 6) Nyatakan tanda senggantan minit bagi nombor 4. a) 20 minit b) 15 minit c) 10 minit d) 5 minit 7) Nyatakan tanda senggantan minit bagi nombor 7. a) 15 minit b) 25 minit c) 35 minit d) 45 minit 8) Nyatakan tanda senggantan minit bagi nombor 10. a) 20 minit b) 30 minit c) 40 minit d) 50 minit 9) Nyatakan tanda senggantan minit bagi nombor 5. a) 25 minit b) 15 minit c) 5 minit d) 55 minit 10) Nyatakan tanda senggantan minit bagi nombor 8. a) 20 minit b) 40 minit c) 10 minit d) 50 minit 11) Nyatakan tanda senggantan minit bagi nombor 11. a) 25 minit b) 35 minit c) 45 minit d) 55 minit 12) Nyatakan tanda senggantan minit bagi nombor 2. a) 1 minit b) 10 minit c) 2 minit d) 20 minit 13) Jarum jam yang bergerak dari satu nombor kepada nombor berturutan menunjukkan satu _______. a) jam b) minit c) saat 14) 15 minit bersamaan dengan ________ jam. a) setengah   b) suku c) tiga suku 15) ______ minit bersamaan dengan setengah jam. a) 15 minit b) 30 minit c) 45 minit 16) Jam menunjukkan pukul ________. a) 2:25 b) 2:20 c) 2:15 17) Nyatakan waktu jam berikut. a) 6:00 b) 6:05 c) 6:10 18) Jam menunjukkan pukul _______. a) 7:15 b) 7:10 c) 7:05 19) Nyatakan waktu jam berikut. a) 10:40 b) 11:45 c) 10:45 d) 11:40 20) Jam menunjukkan pukul _______. a) 2:55 b) 1:55 c) 2:00

Tabela de classificação

Tema

Opções

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?