1) İhram yasaklarının başladığı sınırdır. a) Mîkat b) Mina c) Arafat d) Müzdelife 2) Hacıların giydiği beyaz özel elbisedir. a) Şavt b) İhram c) Tavaf d) Mahrem 3) Kabe'nin etrafında bir kez dönmektir. a) Şavt b) Tavaf c) Sa'y d) Vakfe 4) Kabe'nin etrafında yedi kez dönmektir. a) Şavt b) Tavaf c) Sa'y d) Vakfe 5) Arefe günü akşamından bayram sabahina kadar vakfe yapılan mekânın adıdır. a) Arafat b) Müzdelife c) Mina d) Safa-Merve 6) Merve ve Safa tepeleri arasında yapılan hac görevidir. a) Sa'y b) Vakfe c) Şeytan Taşlama d) Tavaf 7) Arefe günü güneş batana kadar vakfe yapılan mekandır. a) Arafat b) Müzdelife c) Mina d) Kabe 8) Sa'y görevinin yapıldığı tepelerin adlarıdır. a) Safa-Merve b) Müzdelife c) Mina d) Nur 9) Hacıların şeytan taşladıkları bölgenin adıdır. a) Arafat b) Müzdelife c) Mina d) Mikat 10) Hacıların etrafında tavaf yaptıkları yeryüzündeki ilk mabettir. a) Arafat b) Kâbe c) Mescidi Haram d) Mescidi Aksa 11) Kabe'nin güneydoğu köşesinde bulunan 'siyah taş'tır. a) Hacerü'l Esved b) Hacerü'l Ebyed c) Hacerü'l Ahmer d) Hacerü'l Ahdar 12) Tavafa bu taştan başlanır ve her dönüşte selamlanır. a) Hacerü'l Esved b) Hacerü'l Ebyed c) Hacerü'l Ahmer d) Hacerü'l Ahdar

Tema

Opções

Tabela de classificação

Abra a caixa é um modelo aberto. Ele não gera pontuações para tabelas de classificação.

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?