1) Dimanakah turunnya surah al-Maun? a) Madinah b) Mekah c) Sham d) Dubai e) Pakistan 2) Melakukan ibadah hendaklah dengan........ a) Riak b) Ikhlas c) Bangga diri d) Lalai e) Angkuh 3) Apakah yang dimaksudkan dengan al-Maun? a) Pertolongan b) Kecelakaan c) Mendustakan d) Merelakan e) Memisahkan 4) Nyatakan hukum bacaan nun dan mim syaddah? a) Sunat dengung b) Wajib dengung c) Makruh dengung d) Haram dengung e) Halal dengung 5) Berapakah kadar panjang bacaan nun dan mim syaddah? a) 2 harkat b) 6 harkat c) 4 harkat d) 3 harkat e) 1 harkat 6) Apakah erti wajibul gunnah? a) Sunat didengung b) Makruh didengung c) Wajib didengung d) Halal didengung e) Haram didengung 7) Sewajarnya manusia menyembah Allah kerana mengurniakan....... yang tak ternilai. a) Hadiah b) Nikmat c) Emas d) Duit e) Harta 8) Kita hendaklah ........... anak yatim dan orang miskin. a) Menzalimi b) Mengkhianati c) Mengasihani d) Mengasari e) Menghindari 9) Berapakah bilangan ayat dalam surah al-Maun? a) Lapan b) Lima c) Enam d) Tujuh e) Empat 10) Kita hendaklah membelanjakan harta pada jalan ....... a) Kemudaratan b) Kemusnahan c) Kejahatan d) Kebaikan e) Kesesatan 11) Huruf qolqolah ada........... a) Tiga b) Dua c) Lima d) Empat e) Satu 12) Huruf qolqolah ialah....... a) ل ت ن ع و b) ا ب ر ع و c) ع ر و م ن d) ط ل ع ر ص e) ق ط ب ج د 13) Manusia boleh mencipta alat -alat ini kecuali a) Komuter b) Manusia c) Telefon d) Bas e) Komputer 14) Kita hendaklah menunaikan solat dengan....... a) Riak b) Gembira c) Khusyuk d) Bangga diri e) Takbur 15) Orang yang ditimpa kecelakaan besar adalah orang ...... kecuali a) Orang kafir b) Ahli solat yang khusyuk c) Orang yang riak d) Orang munafik e) Orang keluar islam 16) Manusia diingatkan supaya tunduk dan .......... kepada Allah. a) Suka b) Marah c) Manja d) Benci e) Patuh 17) Di antara berikut yang manakah contoh untuk mim dan nun syaddah. a) ثمّ b) نظر c) انت d) اجل e) اقرا

Tabela de classificação

Tema

Opções

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?