1) Primul roman m-a acaparat cu totul. Numeralul are: a) valoare substantivală b) valoare adjectivală c) valoare pronominală 2) Este corect folosit numeralul în enunțul: a) Astăzi suntem în treizeci și unu mai. b) Astăzi suntem în treizeci și una mai. 3) Merg la școală cu autobuzul 14. Numeralul are: a) valoare substantivală b) valoare adjectivală c) valoare pronominală 4) În grădină sunt paisprezece pisici. Numeralul are: a) valoare substantivală b) valoare adjectivală c) valoare pronominală 5) A patra cântăreață a câștigat concursul. În enunț există: a) un numeral cardinal cu valoare substantivală b) un numeral ordinal cu valoare substantivală c) un numeral cardinal cu valoare adjectivală d) un numeral ordinal cu valoare adjectivală e) un numeral cardinal cu valoare pronominală f) un numeral ordinal cu valoare pronominală 6) Este folosit corect numeralul în enunțul: a) Astăzi este unu mai. b) Astăzi este întâi mai. 7) Cartea de la cei trei este frumoasă. În enunț există: a) un numeral cardinal cu valoare substantivală b) un numeral ordinal cu valoare substantivală c) un numeral cardinal cu valoare adjectivală d) un numeral ordinal cu valoare adjectivală e) un numeral cardinal cu valoare pronominală f) un numeral ordinal cu valoare pronominală 8) Al treilea a părăsit sala de clasă. Enunțul conține: a) un numeral cardinal cu valoare substantivală b) un numeral ordinal cu valoare substantivală c) un numeral cardinal cu valoare adjectivală d) un numeral ordinal cu valoare adjectivală e) un numeral cardinal cu valoare pronominală f) un numeral ordinal cu valoare pronominală 9) Este corect folosit numeralul în enunțul: a) În sala muzeului sunt douăzeci și una de tablouri b) În sala muzeului sunt douăzeci și unu de tablouri 10) Intrusul din șirul al patrulea, a șaptea, două, a zecea este: a) al patrulea b) a șaptea c) două d) a zecea

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?