variabil - Adjectivul „frumos” este un adjectiv... cu 4 forme., absolut - Adjectivul din enunțul „El este foarte atent.” este la gradul superlativ, atribut - Funcția sintactică a adjectivului din enunțul „Am primit o floare roșie.” este de..., nominativ - Adjectivul din enunțul „Prietena mea este atentă.” este în cazul... , substantivul - Adjectivul se acordă în gen, număr și caz cu.... determinat., articolul - Când stă înaintea substantivului determinat, adjectivul preia.... de la acesta., însușirea - Adjectivul este partea de vorbire flexibilă care exprimă... unui substantiv.,

Adjectivul - activitate incluzivă în cadrul proiectului Erasmus+ - „Educație incluzivă – educație pentru viitor”

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?