1) Ștefan cel Mare a fost domnitorul a) Țării Românești b) Moldovei c) Transilvaniei 2) A domnit între anii a) 1441-1456 b) 1457-1504 c) 1386-1418 3) A urcat pe tronul Moldovei ajutat de a) vărul său, Vlad Țepeș b) unchiul său, Alexandru cel Bun c) tatăl său, Bogdan al II-lea 4) Cetatea de scaun a Moldovei a fost a) Alba Iulia b) Târgoviște c) Suceava 5) A construit a) biserici și mănăstiri b) șosele și căi ferate c) cetăți 6) Cu ungurii s-a luptat la a) Baia b) Vaslui c) Codrii Cosminului d) Șcheia e) Războieni f) Lipnic 7) Cu polonii s-a luptat la a) Războieni b) Codrii Cosminului c) Vaslui d) Lipnic e) Baia f) Șcheia 8) Cu tătarii s-a luptat la  a) Războieni b) Șcheia c) Baia d) Codrii Cosminului e) Lipnic f) Vaslui 9) Cu turcii s-a luptat la a) Baia b) Războieni c) Codrii Cosminului d) Vaslui e) Lipnic f) Șcheia 10) Pentu faptele sale a fost numit a) ,,cel Mare” și ,,cel Sfânt” b) ,,cel Bătrân” c) ,,cel Cumplit” 11) A fost înmormântat la Mănăstirea a) Cozia b) Neamț c) Putna 12) Luptător pentru apărarea creștinătății, ctitor de biserici și mănăstiri, marele domn a fost declarat sfânt de a) Biserica Catolică Română b) Biserica Ortodoxă Română c) Biserica Protestantă

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?