Care este cazul şi funcţia sintactică a substantivului "florile" din enunţul Florile de gheaţă de pe geam sunt fine.  - NOMINATIV, SUBIECT, Care este cazul şi funcţia sintactică a substantivului "strigăte" din enunţul Zgomotele sunt strigăte de copii. - NOMINATIV, NUME PREDICATIV, Care este cazul şi funcţia sintactică a substantivului "la frigul" din enunţul El se gândeşte la frigul de afară. - ACUZATIV, COMPLEMENT PREPOZIŢIONAL, Care este cazul şi funcţia sintactică a substantivului "pe băieţi" din enunţul Sorin i-a văzut pe băieţi afară. - ACUZATIV, COMPLEMENT DIRECT, Care este cazul şi funcţia sintactică a substantivului "pe bulevard" din enunţul M-am plimbat pe bulevard.  - ACUZATIV, CIRCUMSTANŢIAL DE LOC, Care este cazul şi funcţia sintactică a substantivului "în tinereţe" din enunţul În tinereţe bunica juca teatru. - ACUZATIV, CIRCUMSTANŢIAL DE TIMP, Care este cazul şi funcţia sintactică a substantivului "fără ezitare" din enunţul A mirosit zăpada şi a sărit fără ezitare în ea. - ACUZATIV, CIRCUMSTANŢIAL DE MOD, Care este cazul şi funcţia sintactică a substantivului " de pe străzi" din enunţul Zăpada de pe străzi îmi place. - ACUZATIV, ATRIBUT SUBSTANTIVAL PREPOZIŢIONAL, Care este cazul şi funcţia sintactică a substantivului "fetiţei" din enunţul Bunica i-a adus fetiţei o păpusă.  - DATIV, COMPLEMENT INDIRECT, Care este cazul şi funcţia sintactică a substantivului "cozonacului" din enunţul Culoarea cozonacului este atrăgătoare. - GENITIV, ATRIBUT SUBSTANTIVAL GENITIVAL, Care este cazul şi funcţia sintactică a substantivului "copile" din enunțul Vino, copile, în clasă! - VOCATIV, FĂRĂ FUNCŢIE SINTACTICĂ,

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?