1) Ce sunt alchinele ? a) Hidrocarburi saturate b) Izoalcani c) Molecule cu dubla legătura d) Izoalchene e) Hidrocarburi nesaturate f) Catalizatori

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?