1) Hidrocarburile conțin a) O simplă legătură b) O dubla legătură c) O triplă legătură  2) Alchenele cu catenă ramificată se numesc  a) Izoalchene b) Izoalchine  3) Alchenele sunt hidrocarburi  a) aromatice  b) nesaturate  c) saturate  4) Alcanii lichizi la temperatura camerei au miros de  a) Benzină b) Motorină c) N-au miros 5) Halogenarea este procesul de înlocuire a unui atom de hidrogen cu un atom de halogen?  a) Da b) Nu 6) Izoalcani sunt hidrocarburi  a) Saturate b) Nesaturate  7) Formula generală a alcanului este  a) CnH3n+2 b) CnH2n+2 c) CnH2n-2 8) Cum se notează etena a) C2H4 b) C3H6 c) C4H10 9) Propanul este cel mai simplu alcan care participă la reacția de izomerizare? a) Da b) Nu

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?