La debitarea lemnului masiv se obţin piese cu dimensiuni brute., O piesă sau un reper din lemn are trei dimensiuni, şi anume: lungime, lăţime şi grosime ., Adaosul de prelucrare reprezintă un surplus de material ce se lasă la debitare., Piesele din lemn obţinute în urma debitării cherestelei poartă denumirea de semifabricate., Însemnarea este operaţia prin care muncitorul trasează, pe suprafaţa materialului lemnos, forma şi dimensiunile pieselor ce se debitează., Pentru măsurarea dimensiunilor de foloseşte metrul de tâmplărie şi ruleta., Pentru trasarea liniilor drepte se foloseşte îndreptarul sau rigla gradată., Pentrun trasarea liniilor se foloseşte creionul de tâmplărie sau creta forestieră., Debitarea curpinde operaţiile secţionare, spintecare, decupare., Debitarea se mai numeşte croire.,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?