Creează lecții mai bune mai repede
a-e as in cake: lane, blame, brake, crane, date, flake, grade, shape, i-e as in bike: crime, dime, glide, shine, smile, tide, time, o-e as in bone: bone, close, drove, globe, home, smoke, stone, vote, u-e as in cube: flute, cute, rule, June,

Silent e Sort with a-e, i-e, o-e, u-e

Comutare șablon

Activități interactive

Clasament

Comunitate Annwhitten Magic E

Statele Unite ale Americii

Comutare șablon

Activități interactive