1) Un cub cu latura de 6cm are aria laterală egală cu a) 96 cm 2 b) 144 cm 2 c) 216 cm 2 d) 36 cm 2 2) Un cub cu aria totala de 150 cm 2 are lungimea diagonalei egala cu a) 5cm b) 5√ 2 cm c) 5√ 3 cm d) 6cm 3) O prisma triunghiulară regulată dreaptă cu latura bazei de 4cm și muchia laterală de 5cm are volumul egal cu  a) 20√3 cm 2 b) 10√3 cm 2 c) 20 cm 2 d) 80√3 cm 2 4) O prismă patrulateră regulată dreaptă cu latura bazei de 8cm și înălțimea de 3cm are aria laterală egală cu  a) 72cm 2 b) 96cm 2 c) 108cm 2 d) 64cm 2 5) Un paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 6cm, 8cm, 10cm, are aria totală egala cu  a) 276 cm 2 b) 476 cm 2 c) 376 cm 2 d) 266 cm 2 6) Un paralelipiped dreptunghic cu diagonala egală cu 5√2 cm, lungimea de 4cm, lățimea de 5cm, are volumul egal cu  a) 120 cm 3 b) 48 cm 3 c) 36 cm 3 d) 60cm 3 7) O piramidă triunghiulară regulată cu aria bazei egala cu 16√3 cm 2 și  apotema de 4cm ,are aria laterală egală cu a) 48 √ 3 cm 2  b) 64√ 3 cm 2 c) 48 cm 2 d) 96 cm 2 8) O piramida patrulatera regulata VABCD are muchia laterala egala cu 12cm si unghiul dintre muchia laterala si planul bazei egal cu 45º.Volumul piramidei este egal cu 45∘ a) 288√2 cm 3 b) 144 √ 2 cm 3 c) 288 cm 2 d) 144 cm 2 9) O piramidă patrulateră regulată are aria laterală egală cu 60 cm 2  și aria totală egală cu 96 cm 2  .Inălțimea piramidei este egala cu a  a) 6cm b) 3cm c) 4√2 cm d) 4cm

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?