Respirația - Este procesul prin care organismele vii trebuie să producă energie necesară desfășurării tuturor proceselor ce au loc în corp., Schema procesului (aerobă)   - Glucoză + oxigen → dioxid de carbon + apă + energie (multă), Schema procesului (anaerobă)  - Glucoză → alcool etilic + dioxid de carbon + energie (puțină), Respirația anaerobă - Fermentație alcoolică / Fermentație lactică, Respirația aerobă - respirația ce se realizează în prezența oxigenului, Desfășurare (aerobă) - în citoplasma celulelor, apoi în mitocondrii, Produși rezultați (aerobă) - dioxid de carbon și apă, Produși rezultați (anaerobă) - acid lactic și uneori dioxid de carbon / alcool etilic și dioxid de carbon / ,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?