VERB - merge, citește, vede, PREPOZIȚIE - la, în, pe, PRONUME - noi, acesta, el, CONJUNCȚIE - să, iar, dacă, NUMERAL - primul, șase, amândoi, ADJECTIV - frumos, înalt, verde, INTERJECȚIE - of, vai, pleosc, ADVERB - acolo, jos, departe, SUBSTANTIV - caiet, iarbă, barză,

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?