1) Mănăstirea Putna este ctitoria lui: a) b) c) 2) Imaginea care reprezintă Mănăstirea Putna este:   a) b) c) 3) Mănăstirea Cozia este ctitoria domnitorului: a) Mihai Viteazul b) Mircea cel Bătrân c) Vlad Țepeș 4) Imaginea care reprezintă Mănăstirea Cozia este: a) b) c) 5) Mănăstirea Curtea de Argeș a fost întemeiată de: a) Neagoe Basarab b) Mihai Viteazul c) Ștefan cel Mare 6) Mănăstirea Cozia se află în județul: a) Olt b) Vâlcea c) Argeș 7) Mănăsirea Putna mai este denumită: a) Ierusalimul neamului românesc b) Catedrala neamului românesc c) Biserica mântuirii neamului 8) Curtea de Argeș a fost reședință domnească încă din secolul: a) al XV-lea b) al XIV-lea c) al XIII-lea 9) Mănăstirea Cozia este așezată pe malul: a) Begăi b) Mureșului c) Oltului 10) Legenda Mănăstirii Curtea de Argeș este redată în balada: a) Miorița b) Toma Alimoș c) Meșterul Manole

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?