1) în.....țată a) ce b) ci c) ghe d) gi e) ge f) chi 2) o...lari a) ce b) ge c) ghe d) che e) gi f) ghi 3) min... a) ghe b) ce c) gi d) ghi e) chi f) ge 4) An...l a) ghi b) che c) ghe d) ci e) ce f) chi 5) în...te a) ghi b) chi c) ci d) gi e) ghe f) che 6) măr...le a) che b) ghi c) ghe d) ge e) ce f) ci 7) ...as a) che b) ci c) ghi d) ghe e) chi f) ce 8) Gheor... a) ge b) ce c) ci d) ghi e) ghe f) che 9) o...șor a) ci b) ce c) chi d) ge e) ghi f) gi 10) ...reașă a) chi b) ce c) ci d) gi e) ghi f) ge

Alege grupul de litere potrivit!

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?