1) CUVÂNTUL CHEIE AL POEZIEI a) CARTE b) MISTER c) FIU d) MOARTE 2) INCIPITUL CONSTĂ ÎN a) INTEROGAȚIE RETORICĂ b) ADRESARE DIRECTĂ CĂTRE CITITOR c) INVOCAȚIE RETORICĂ d) ADRESARE CĂTRE FIUL SPIRITUAL 3) POEZIA POATE FI ÎNCADRATĂ IN a) ROMANTISM b) MODERNISM c) SIMBOLISM d) ERMETISM 4) TEMA TEXTULUI ESTE a) MISTERUL UNIVERSAL b) OPERA c) IUBIREA d) NATURA 5) ELEMENTUL DE MODERNITATE SPECIFIC LUI ARGHEZI ESTE a) CONCEPȚIA DESPRE CUNOAȘTERE b) ESTETICA URÂTULUI c) LIMBAJUL ERMETIC d) INTELECTUALIZAREA IDEII 6) METAFORA „CUVINTE POTRIVITE” SUGEREAZĂ a) MISTERUL b) IUBIREA c) POEZIA d) VIAȚA 7) MOȘTENIREA CREATORULUI CONSTĂ ÎN a) MEMORIE b) IUBIREA c) FIUL d) OPERĂ 8) SURSA DE INSPIRAȚIE A OPEREI ESTE a) NATURA b) IUBIREA c) VIAȚA STRĂBUNILOR d) REALITATEA 9) ROLUL OPEREI ESTE a) ESTETIC b) JUSTIȚIAR c) DEMONSTRATIV

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?