destin - soartă, greutate - povară, mândru - semeț, vânt puternic - crivăț, vânt slab - zefir, ocrotită - ferită, locuri - ținuturi, nerecunoscătoare - ingrată, se îndoaie - se înmlădie, a țâșnit - s-a năpustit,

Cuvinte cu înțeles asemănător

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?