1) Perimetrul este: a) suma lungimilor laturilor unui poligon b) diferența lungimilor laturilor unui poligon c) produsul lungimilor laturilor unui poligon 2) Perimetrul unui triunghi care are toate laturile egale este de 27 cm. Lungimea unei laturi este de: a) 8 cm b) 9 cm c) 10 cm 3) Perimetrul unui triunghi care are o latură de 9 cm, iar celelalte două au fiecare câte 8 cm este de: a) 27 cm b) 25 cm c) 23 cm 4) Perimetrul pătratului se calculează după formula: a) 2x(L+l) b) 2xL+2xl c) Lx4 5) Latura unui pătrat cu perimetrul de 96 cm este de: a) 12 cm b) 24 cm c) 48 cm 6) Perimetrul unui pătrat cu latura de 15 cm este de: a) 30 cm b) 60 cm c) 90 cm 7) Perimetrul dreptunghiului se calculează după formula: a) 2x(L+l) b) Lx2+lx2 c) 4xL 8) Perimetrul unui dreptunghi cu lățimea de 2 cm și lungimea de 5 cm este de: a) 10 cm b) 20 cm c) 14 cm 9) Care nu este formula corectă pentru a afla perimetrul dreptunghiului? a) 2xL+2xl b) 2xL+l c) 2x(L+l) d) l+l+L+L 10) Care este perimetrul unui romb cu latura de 25 cm? a) 100 cm b) 50 cm c) 75 cm 11) Ce distanță parcurge Mihai dacă aleargă de 3 ori împrejurul unui teren de sport de formă dreptunghiulară, cu lungimea de 55 m iar lățimea de 45m?   a) 400 m b) 900 m c) 600 m

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?