Adevărat: Opera apare în Italia la începutul secolului XVII., Opera cunoaște mai multe etape de cristalizare a genului, de la stilul polifonic renascentist până la monodia acompaniată., Camerata florentină urmărește reînvierea tragediei antice grecești., În „opera in musica” vocea abordează stilul declamației cântate., Ca mijloc de exprimare muzicală, monodia acompaniată este utilizată în „Dafne” de Jacopo Peri., Opera „Orfeu” a fost compusă de către Claudio Monteverdi., Opera seria se mai numea și „drama per musica”., Opera seria utilizează stilul arioso ca principală formă de exprimare solistică., „Tragedia lirică” sau „opera balet” este varianta franceză a operei seria., În cazul tragediilor lirice subiectul este de inspirație lirică, pastorală și eroică, pe lângă mitologia greco-latină și istoria antică., Opera buffă reprezintă opera comică italiană., „La serva padrona” este o operă buffă compusă de G.B. Pergolesi., „Extravaganțele contelui” și „Căsătoria secretă” reprezintă genul operei buffa și au fost compuse de D. Cimarosa., „Burghezul gentilom” a lui Jean-Baptiste Lully este o comedie-balet., Fals: Opera apare în Italia la începutul secolului XVIII., Camerata florentină prezintă o nouă abordare a teatrului muzical numită „opera in drama”., Libretul operei este scris în proză., Ansamblul mic de instrumente caracteristic piesei „Eurydice” este format din: clavecin, lăută, vioară și tubă., Muzica subordonată textului este impus ca principiu de bază al operei de către Henry Purcell., Opera „Orfeu” devine model pentru opera buffă., Subiectele operei seria aveau ca sursă de inspirație mitologia norvegiană., În genul operei seria, Henry Purcell a compus „Rinaldo”. , În opera-balet momentele literare alternează cu cele vocal-instrumentale., „Indiile galante” a lui J.P. Rameau sunt reprezentative pentru opera buffă., Subiectul operei buffa este unul complex, iar intreiga are un deznodământ negativ., La origine, opera buffă era o uvertură., Domenico Cimarosa a fost contemporan cu Palestrina., Comedia-balet este versiunea franceză a operei seria.,

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?