1) Sunt tipuri de operă reprezentative pentru romantismul muzical: a) opera clasică, melodrama și drama romantică b) melodrama, tragedia și comedia c) opera seria, opera buffa și comedia-balet 2) În creația cărui compozitor apare melodrama? a) Gioacchino Rossini b) Vincenzo Bellini c) Giuseppe Verdi d) Wolfgang Amadeus Mozart 3) Care este numele compozitorului din imagine? a) Georges Bizet b) Charles Gounod c) Giuseppe Verdi d) George Enescu 4) Sunt caracteristici ale melodramei: a) lamentația și emoțiile puternice b) claritatea stilului și ritmul măsurat c) caracterul rubato (liber) și subiectul facil, sentimental 5) „Bărbierul din Sevilla” este o operă... a) comică b) melodramă c) tragedie d) singspiel 6) „Corul sclavilor evrei” face parte din opera... a) Aida b) Nabuccodonosor c) Otello d) Der Frieschutz 7) Este schimbare adusă de Gioacchino Rossini în stilul operei buffa: a) Înlocuirea ariei cu recitativul b) mărirea orchestrei simfonice c) preluarea de către orchestră a dialogului muzical ce susține recitativul 8) Este schimbare adusă de Gioacchino Rossini în stilul operei buffa: a) Conturarea unor personaje reale cu care publicul se poate identifica. b) mărirea orchestrei simfonice c) neutilizarea corului în operă 9) Dezvoltarea ariei de coloratură în discursul muzical este un aspect abordat de... a) Giuseppe Verdi b) Vincenzo Bellini c) Gioacchino Rossini 10) Care fragment de operă devine imn al mișcării naționaliste de eliberare de sub jugul austriac? a) Aria lui Figaro b) Corul sclavilor evrei c) Marșul triumfal 11) Limbajul compozițional al lui Verdi se caracterizează prin: a) plagiarism b) strictețe, rigurozitate și sobrietate c) elegant, îndrăzneț, liric pe alocuri, ridicând arta interpretativă la un standard înalt 12) În creația sa Verdi pune accent pe ... a) arta dirijării corale b) relația expresivă dintre muzică și text c) acompaniamentul orchestral 13) În operele lui Verdi cântăreții sunt și ... a) oratori b) balerini c) mimi d) actori 14) Subiectele operelor lui Giuseppe Verdi provin din: a) literatură, teatru, episoade biblice și cotidiene b) coregrafie și pictură c) pictură, sculptură și design d) mass-media 15) Lui Giuseppe Verdi îi este caracteristic stilul a) verdian b) vivaldian c) wagnerian d) mozartian 16) Elementul dramatic al ariilor cantabile... a) redă emoții cumplite b) consolidează trăirea sufletească a personajelor c) creează efecte ale esteticii urâtului 17) În operele lui Verdi corul și orchestra devin: a) elemente de umplutură b) acompaniatori c) personaje 18) Câte acte are opera Nabucco? a) patru b) două c) trei d) unu 19) Sursa de inspirație a libretului operei Nabucco este: a) Noul Testament b) Vechiul Testament c) Evanghelia după Luca d) Evanghelia după Matei

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?