1) Genurile muzicale pot fi ample sau a) reduse b) sofisticate c) complexe d) simple 2) Dacă un cântec este alcătuit dintr-o singură perioadă ce formă are acesta? a) Bipartită b) Monopartită c) Complexă d) Tripatită 3) Forma de lied bipartit este compusă din... a) o singură melodie și o singură perioadă b) trei melodii diferite c) două melodii diferite încadrate în două perioade 4) Secțiunile liedului bipartit sunt... a) contrastante b) identice c) alegorice d) secvențiale 5) Forma de lied mono partit se notează cu: a) AA b) A c) AB d) ABA 6) Forma de lied bipartit se notează cu a) AA b) BB c) AB d) AAv 7) Forma de lied tripartit se notează cu: a) ABA b) ABB c) AAB 8) Forma de lied tripartit presupune existența ... a) a două secțiuni b) a trei secțiuni c) a două secțiuni și o perioadă 9) În forma de lied tripartit este vorba de ... a) trei părți diferite b) trei melodii diferite c) două melodii diferite 10) La finalul formei de lied tripartit ... a) se reia prima melodie b) se reia a doua melodie c) se adaugă o melodie diferită 11) Cea mai des întâlnită formă de lied este: a) Forma de lied monopartit b) Forma de lied bipartit c) Forma de lied tripartit 12) Forma de lied tripartit se bazează pe a) contrast și armonie b) echilibru și simetrie c) polifonie și alegorie 13) Forma muzicală este: a) Modul în care este structurat discursul muzical într-o lucrare b) modul în care este desenată o lucrare muzicală c) modul în care arată profilul melodic al unei lucrări muzicale 14) Cuvântul „lied” provine din limba... a) italiană b) germană c) latină d) franceză 15) În limba germană lied = a) cântec b) romanță c) operă 16) Liedul este o compoziție muzicală... a) vocală b) instrumentală c) vocală cu acompaniament instrumental 17) Liedul este acompaniat de obicei ... a) de vioară b) de pian c) de orchestră 18) Textul liedului este de factură... a) lirică b) epică c) dramatică 19) Liedul are o construcție... a) în proză b) liberă c) strofică 20) Construcția liedului se bazează pe... a) repetiție, variație și contrast b) recurență, inversare și simetrie c) repetiție, secvențare și contrast

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?