Folclorul copiilor face parte din ____ treaptă a ____ unei națiuni, în forme ____, având o considerabilă valoare ____ și științifică.Acest gen aparte al folclorului se naște din ____ copiilor de a ____ și a ____ mediul înconjurător, din nevoia firească de mișcare și ____.Cu mijloace ____ puține și ____, copiii își creează propriul ____ artistic, deosebit de bogat în ____ și forme: cântece, formule, ____, jocuri.Uneori, ei ____ sau preiau obiceiuri și melodii din folclorul ____ sau își construiesc instrumente simple.Toate aceste ____ artistice dovedesc bogata imaginație și ____ a celor mici.Ca mod de ____, folclorul copiilor poate fi: cântat, ____, povestit, gesticulat, mimat. Folclorul copiilor îmbracă mai multe forme ____: I. Cântece-formule (având un substrat ____); II. ____ legate de joc (formule care însoțesc jocul, numărători, ____); III. Producții legate de ____ (în perioada ____ de iarnă sau în perioada de primăvară-vară); IV. Diverse (____, porecle, basme, cântece, ____, etc.). Folclorul copiilor are anumite ____: Ritmul este ____, având formule ritmice formate din ____ și optimi; ____ este simplă, bazată pe scări reduse (cu 2-5 sunete) ce alcătuiesc ____ aparte, foarte vechi. Linia melodică se desfășoară pe ____ (cel mai des prin secundă mare și terță mică) și are, în general un mers ____. Versurile sunt strâns legate de ____. Întâlnim un număr ____ de silabe, multe rime ____ și procedee ingenioase de formare a cuvintelor. Forma cântecelor este ____, bazându-se pe motive care ____ sau alternează fără reguli ____. Un motiv corespunde unui vers și este format din două ____ de doi timpi. ____ este nelipsit în manifestările copiilor. Cu toată naivitatea sa și nivelul restrâns al mijloacelor ____, folclorul copiilor este surprinzător de ____, îmbogățindu-se încontinuu cu variante și forme noi. Prin caracterul vioi, ____ și atractiv, aceste creații ne încântă și ne bucură.

Folclorul copiilor

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?