1) Cum se numeau primele „adunări” ale creștinilor? a) basilici b) ecclesiae c) comuniuni 2) Unde se rugau creștinii în timpul persecuțiilor? a) templu b) pe munte c) catacombe 3) Denumirea de „biserică” provine de la termenul latin „basilică” care denumea: a) temple păgâne b) palatul împăratului c) edificii publice păgâne 4) Stilul bizantin a luat naștere în secolele: a) IV-V d. Hr. b) III-IV d.Hr c) V-VI d. Hr. 5) Planul bisericilor de stil bizantin este: a) dreptunghiular b) cruciform c) alungit 6) Particularitățile stilului bizantin sunt: a) arcul semicircular, cupola cu bază rotundă, picturi în frescă și mozaicuri b) arcul semicircular, împărțirea în nave, mozaicuri c) plan variat, turnul central, pictură în frescă 7) Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol a fost construită de împăratul: a) Teodosiu cel Mare b) Constantin cel Mare c) Iustinian cel Mare 8) Stilul romanic a luat naștere în timpul domniei lui: a) Ioan al II-lea b) Carol cel Mare c) Constantin cel Mare 9) Bisericile romanice sunt împărțite în: a) trei nave centrale b) o navă centrală, două sau patru nave laterale c) o navă centrală, trei nave laterale 10) Care dintre următoarele biserici este contruită în stil romanic? a) Biserica „Sfântul Petru” din Roma b) Biserica „Sfântul Pantelimon” din Tesalonic c) Biserica Sfântului Mormânt 11) Stilul gotic a apărut în: a) Franța b) Austria c) Germania 12) Care dintre următoarele biserici este contruită în stil gotic? a) Biserica „Neagră” din Brașov b) Biserica „Sfântul Marcu” din Veneția c) Catedrala din Canterbury, Anglia 13) Stilul renascentist a apărut în: a) Germania b) Franța c) Italia 14) Pictura renascentistă pune accent pe: a) partea spirituală b) frumusețea trupească c) elemente din natură 15) Cine a spus: „ Arta creștină...ne poartă într-o altă lume, către o frumusețe al altui tărâm, dincolo de limite.”? a) Nichifor Crainic b) Michelangelo Buonarroti c) Nicolae Berdiaev

Locașurile de cult ale creștinilor. Stiluri arhitecturale

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?