1) Marina ... o carte de la bibliotecă. a) ia b) i-a 2) ― ... scris tema. a) Mi-am b) miam 3) Ionică își ... de la librărie un caiet. a) ia b) i-a 4) Sorina ... explicat exercițiul. a) ia b) i-a 5) ― Cine ... ajutat ? a) ia b) i-a 6) ... spus rezultatul corect. a) Ia b) I-a 7) ― ... strigat, dar nu auzi. a) Te-am b) Team 8) ― Doresc să ... o notă bună. a) iau b) i-au 9) ... trimis la doctor fiindcă se simțea rău. a) Lam b) L-am 10) ― De ce ... spus secretul ? a) iau b) i-au 11) Nu îmi place să .........oamenii la întrebări. a) i-au b) iau 12) Iarna ...... adus copiilor multă zăpadă. a) lea b) le-a 13) Maria și Andrei ........spus mamei adevărul.  a) iau b) i-au

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?