Verbul - Partea de vorbire flexibilă care arată starea, acțiunea sau existența., Modul - Forma pe care o ia verbul pentru a arăta cum consideră vorbitorul acțiunea. , Infinitivul - Forma de dicționar a verbului, putând să apară precedat sau nu de prepoziția "a"., Participiul - Arată o acțiune suferită de o ființă sau de un lucru., Desinențe - Sunete sau grupuri de sunete care indică persoana și numărul verbului., Prezentul - Arată desfășurarea acțiunii în momentul vorbirii., Trecutul - Arată desfășurarea acțiunii înainte de momentul vorbirii., Viitorul - Arată o acțiune care se va desfășura după momentul vorbirii., Imperativul - Arată o acțiune posibilă, realizabilă, exprimând un ordin, un îndemn, un sfat, o rugăminte., Indicativul - Arată o acțiune sigură, reală.,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?