O fracție se numește ____ dacă numărătorul este egal cu numitorul. O fracție se numește subunitară dacă numărătorul este ____ decât numitorul. O fracție se numește supraunitară dacă numărătorul este ____ decât numitorul. A ____ o fracție cu un număr nenul înseamnă a înmulți și numărătorul, și ____ ei cu acest număr. A ____ o fracție cu un număr natural nenul înseamnă a ____ și numărătorul, și numitorul ei la acest număr. Cel mai mare divizor a două numere naturale a și b se notează între ____, pe când cel mai mic multiplu comun a două numere se notează între ____ . În urma procesului de simplificare sau amplificare se obțin fracții ____ cu fracția inițială. Dacă numitorul și numărătorul fracției sunt numere prime între ele, spunem că fracția este ____. În schimb, dacă numărătorul și numitorul au divizor comuni, fracția se numește ____ .

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?