NEON - Ne, NICHEL - Ni, OXIGEN - O, BROM - Br, AUR - Au, BOR - B, FIER - Fe, HIDROGEN - H, ALUMINIU - Al, SULF - S, LITIU - Li, TITAN - Ti, AZOT - N, MAGNEZIU - Mg, COBALT - Co, CUPRU - Cu, URANIU - U, FOSFOR - P, ARGINT - Ag, IOD - I, HELIU - He, FLUOR - F, CALCIU - Ca, ZINC - Zn, CARBON - C,

Simbolurile elementelor chimice

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?