____ creează un nucleu atomic dens, ei fiind numiți și nucleoni. Nucleul este partea ____, densă a atomului, care ____ în timpul reacțiilor chimice. Nucleul are sarcină electrică ____. ____ formează un înveliș ce înconjoară nucleul. Învelișul de electroni al atomului este format din totalitatea electronilor care gravitează ____ nucleului atomic. Între electronii încărcați electric negativ, din învelișul electronic al atomului, și protonii încărcați electric pozitiv, din nucleu, se manifestă forțe de ____ electrostatică. Protonii sunt particule subatomice ____. Neutronii sunt particule subatomice ____. Electronii sunt particule subatomice ____. ____ sunt particule subatomice cu sarcină electrică negativă. ____ sunt particule subatomice fără sarcină electrică. ____ sunt particule subatomice cu sarcină electrică pozitivă. ____ este caracteristic fiecărui atom, fiind egal cu numărul de protoni din nucleu. ____ este caracteristic fiecărui atom, și este egal cu numărul de nucleoni din nucleu.

Structura atomului

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?