Adevărat: Litera este semnul grafic al sunetului., Cuvântul papagal conține silaba pa de 2 ori., Vorbirea directă este marcată în scris prin linia de dialog., Cuvântul mai are mai multe înțelesuri., Prima propoziție din text se scrie întotdeauna cu alineat., Fals: Toate cuvintele: pâine, ânsă, neâmpăcat, înalt, sunt corect scrise., Dacă eliminăm prima silabă din cuvântul solistă, obținem cuvântul sol., Cuvântul aeroport este format din 2 silabe., Când îți inviți colegii la aniversarea ta, le oferi o scrisoare., Litera inițială a cuvântului grădină este ă.,

Sunet, literă, silabă, cuvânt, propoziție

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?