Resurse convenționale de energie: cărbuni, petrol, gaze naturale, lemn, energia hidraulică, Resurse neconvenţionale de energie: energia solară, energia eoliană, hidroenergie, energia geotermală, energia mareelor, biomasa, energia mareomotrică, energia nucleară,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?