aerodinamică - Păsările au forma corpului............, găina - Pasare scurmătoare, solzi - Picioarele păsărilor au o piele cu .......... ceea ce dovedește înrudirea cu reptilele, constantă - Păsările au temperatura corpului..................., barza - Pasăre picioroangă, pneumatice - Scheletul păsărilor este format din oase................., ouă - Păsările se înmulțesc prin............, uliu - Pasăre răpitoare de zi, ciocănitoare - Pasăre agățătoare,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?