1) La începutul primului război mondial, rege al României era: a) Carol I b) Carol al II-lea c) Ferdinand I d) Mihai I 2) Regele României supranumit ”Întregitorul” a fost: a) Mihai I b) Carol I c) Ferdinand I d) Carol al II-lea 3) Regele care a câștigat independența României pe câmpul de luptă a fost: a) Ferdinand I b) Carol I c) Carol al II-lea d) Mihai I 4) Regina care s-a remarcat prin susținerea culturii și scrierea de poezii sub pseudonimul Carmen Sylva: a) Regina Maria b) Regina Elisabeta c) Ana, principesă de Bourbon-Parma d) Regina-mamă Elena 5) Regele României a cărui coroană a fost confecționată din tunurile capturate la Plevna: a) Carol al II-lea b) Mihai I c) Carol I d) Ferdinand I 6) Regele care a încheiat o alianță secretă cu țara sa natală pentru a pune România la adăpost de tendințele expansioniste ale Rusiei țariste a fost: a) Mihai I b) Ferdinand I c) Carol I d) Carol al II-lea 7) Partid politic înființat în 1875, având deviza ”Prin noi înșine” a) Partidul Conservator b) Partida națională c) Partidul Național Liberal d) Gruparea unionistă 8) Ministru de externe al României în momentul proclamării independenței de stat: a) Ion C. Brătianu b) Ion I.C. Brătianu c) Mihail Kogălniceanu d) Barbu Catargiu 9) Conform Constituției din 1866, care avea la bază principiul modern al separației puterilor în stat, puterea legislativă era deținută de: a) Rege, Senat și Adunarea Deputaților b) Domn, Senat și Adunarea Deputaților c) Domn și Guvern d) Rege, Guvern și Senat 10) În urma participării la cel de-al doilea război balcanic, România a obținut: a) Recunoașterea independenței de stat b) Dobrogea, Delta Dunării și Insula Șerpilor c) Județele Caliacra și Durostorum d) Cadrilaterul 11) România a participat la Primul război mondial alături de a) Puterile Centrale b) Antanta 12) În primăvara anului 1918 România a semnat pace separată cu Puterile Centrale, din cauza ieșirii din război a: a) Germaniei b) Rusiei c) Marii Britanii d) Franței 13) Regină a României supranumită ”mama răniților” datorită activității din spitalele de campanie: a) Regina Maria b) Regina-mamă Elena c) Regina Elisabeta d) Regina Ana 14) În primul război mondial, soldații români au luptat de partea trupelor: a) Antantei b) Puterilor Centrale 15) Bătălia a cărei deviză a fost ”Pe aici nu se trece!”: a) Turtucaia b) Mărăști c) Mărășești d) Oituz

Personalități, simboluri și viața politică în România modernă

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?