Se constituie rezerve legale din profitul curent - 129 = 1061, Acordarea unui avans de trezorerie - 542 = 5311, Înregistrarea amortizării lunare a programelor informatice - 6811 = 2808, Plata impozitului pe salarii - 444 = 5121, Utilaje realizate cu forţe proprii - 2131 = 722, Decontarea avansului primit de la clienti - 419 = 4111, Inregistrarea impozitului pe profit datorat - 691 = 4411, Restituirea aportului în natură constând într-un program informatic - 456 = 208, Scăderea din gestiune a cheltuielilor de dezvoltare amortizate complet - 2803 = 203,

Test recapitulativ contabilitate

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?