Comunicarea este un proces, de regulă intenționat, de transfer de informație și înțelesuri , Conform DEX, comunicarea înseamnă a face cunoscut, a da de știre, a informa, a înștiința., În procesul de comunicare modul de comunicare nonverbală ocupă 55%, cea paraverbală 38%, iar comunicarea verbală doar 7%., Comunicarea nonverbală se referă la mimică, gesturi, postura corpului, distanța, privire., Ascultarea activă este o tehnică de comunicare..

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?