1) Litera i în cuvintele din enunțul Noi am acționat pe mai multe planuri. transcrie următoarele sunete a) semivocală, semivocală, semivocală, vocală. b) vocală, vocală, vocală. c) semivocală, vocală, semivocală. d) vocală, vocală, semivocală, vocală. 2) Sunetele care sunt redate prin mai multe litere apar în seria a) [ă], [î], [k], [d]. b) [î], [k], [v], [z]. c) [q], [k], [y], [x]. d) [i], [î], [k], [v]. 3) Cuvintele în care numărul literelor este egal cu cel al sunetelor apar în seria a) încercare, complex, religie, geamantan. b) admitere, alegere, lucios, citare. c) sugestie, extrăgeam, celulă, gălăgie. d) reflux, ceartă, genunchi, prefix. 4) Litera x transcrie sunetele [ks] în cuvintele din seria a) examen, exact, sufix, maxim. b) luxos, prefix, excludere, extern. c) explozie, extras, text, exista. d) extern, pix, experiență, exemplu. 5) În cuvintele ghicitoare și ciorchine se regăsesc a) două vocale, două vocale. b) trei vocale, trei vocale. c) patru vocale, trei vocale. d) cinci vocale, patru vocale. 6) Seria de cuvinte în care grupurile de litere (ce/ci, ge/gi, che/chi, ghe/ghi) notează un sunet este a) răchită, cercei, geam, rochie. b) ceapă, șchiopat, hangiu, baghetă. c) ceartă, gintă, ghimbir, schimbare. d) ceară, machiaj, macaragiu, jgheab. 7) Numărul literelor și al sunetelor din cuvintele ghepard și chiulangiu este a) 7 litere, 6 sunete; 10 litere, 7 sunete. b) 7 litere, 5 sunete; 10 litere, 8 sunete. c) 6 litere, 6 sunete; 9 litere, 8 sunete. d) 6 litere, 7 sunete; 9 litere, 7 sunete. 8) Au la final i „șoptit” cuvintele din seria a) foi, culori, file, copaci. b) compuneri, lecturi, kiwi, voi. c) profesori, câini, lucrători, flori. d) băieți, copii, pereți, bănci. 9) Vocalele a) sunt sunete care nu pot forma singure o silabă. b) pot forma singure o silabă. c) apar la sfârșitul unui cuvânt. d) se transcriu adăugând o căciuliță deasupra literei.

Tipurile de sunete. Corespondența sunet - literă

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?