Metrul - În SI, unitatea pentru măsurarea lungimii este:, Ariei - Relația: S=Lx l reprezintă formula, Legile naturii - Fizica studiază, Solida, lichida si gazoasa - Cele trei stări de agregare sunt:, Metrul pătrat - În SI, unitatea de măsură a ariei este:, 2000 m - 2 km este egal cu, Multiplul - Kilometrul este _______________________ metrului, kilogramul - În SI, unitatea de măsură pentru masă este:, Cântarul de bucătărie - Pentru a cântări 100g de făină folosim:, Directă sau indirectă - Măsurarea poate fi :,

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?